Search This Blog

Tuesday, April 26, 2022

Atlanta-Miami (-6.5, 217) πŸ€ 80% bets, 94% money on Heat πŸ€ 57% tickets, 71% handle on UNDER πŸ’°3 NBA winners, MLB side; 19-2 overall run at πŸ—žLife-changing video about how pros use power ratings, models, etc https://t.co/psYffqnYwH

Atlanta-Miami (-6.5, 217) πŸ€ 80% bets, 94% money on Heat πŸ€ 57% tickets, 71% handle on UNDER πŸ’°3 NBA winners, MLB side; 19-2 overall run at πŸ—žLife-changing video about how pros use power ratings, models, etc https://t.co/psYffqnYwH
http://offshoreinsiders.com/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=blogger

No comments: